Työfysioterapia Sipoo

Työfysioterapian ja TYKY -toiminnan tavoitteena on yksilön ja työyhteisön toimintakyvyn kohentuminen. Työyhteisön, työolojen ja työntekijöiden kunnossa pysyminen vaikuttavat myönteisesti yrityksen toimivuuteen ja tuottavuuteen. Voimavarakartoituksella voidaan esimerkiksi määrittää henkilöstön tarpeet, jolloin voimme tarjota työyhteisölle tavoitteiden mukaisia fysioterapiapalveluja. Työfysioterapia sisältää myös tietoa, neuvontaa ja hoitoa työhön liittyvistä aiheista, esim. ergonomiasta, liikunnasta, rasitusvammoista ja liikuntaelinoireista.

Kunnosta huolehtiminen, ajoissa aloitettu työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen sekä oireiden hoito tuovat potkua elämään ja työssä jaksamiseen. Varmistaaksesi yrityksesi työntekijöiden työssä jaksamisen ja parhaan mahdollisen työpanoksen kannattaa sijoittaa työntekijöiden kunnossa pysymiseen!  Järjestämme sopimuksen mukaan myös hierontaa isoimmillekin ryhmille esim. työpaikalla, pyydä tarjousta.

Fysioterapia Sipoossa käynnissä