FYSIOTERAPI

FYSIOTERAPI, VAD ÄR DET?

Fysioterapi utövas av en fysioterapeut som gör en noggrann undersökning för att definiera problemet, lokalisera smärtan samt utreda orsaken till problemet.
Fysioterapi innefattar rehabilitering och handledning som befrämjar ryggradens och ledernas rörlighet. Under fysioterapin får du information och råd om hur smärta och värk kan lindras, hur funktionsförmågan kan förbättras samt hur problem i stöd- och rörelseorganen kan förebyggas. Kundens egen aktivitet i rehabiliteringsprocessen är viktig.
Du kan komma till fysioterapibehandlingar med eller utan läkarremiss (FPA ersätter en del av remissbehandlingarna).

MANUELL TERAPI

Vi använder oss främst av OMI (orthopaedic medicine international) som behandlingsmetod. Metoden innebär en detaljerad undersökning och behandling av sjukdomar och symptom i stöd- och rörelseorganen. Behandlingen innehåller vid behov manipulering, mobilisering, traktion, djup tvärmassage eller stabiliserande träning.

FOTANALYS OCH INDIVIDUELLT ANPASSADE SKOINLÄGG

Korrigering av och förebyggande åtgärder för fotens felställningar börjar med en individuell analys av fot och ben. I analysen utreder vi möjliga felställningar i foten samt smärttillstånd i rygg, höft och ben som orsakats av felaktig belastning. På basen av analysen utvärderas problemet samt behovet av vård, träning och inlägg.
Om det finns behov av inlägg, väljer vi ut ett inlägg från Footbalance Medicals modeller som lämpar sig bäst för det aktuella användningssyftet. Till inläggen bygger vi individuella kilar som korrigerar fotens  ställning och främjar en naturlig rörelse. Dagens inlägg är tunna och därmed enklare att passa in i olika skor. Inläggen är antibakteriellt behandlade för att de skall hållas hygieniska länge.
Till fotanalysen kan du komma med läkarremiss eller utan. Med läkarremiss får du avdrag på undersökning och behandling från FPA.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

HOS OSS DESSUTOM SHOCKWAVE ELLER TRYCKVÅGSBEHANDLING

Massage

FOTANALYS OCH INDIVIDANPASSADE SKOINLÄGG

KONDITIONSTEST

PRODUKTER TILL SALU

Personal trainer

Handledning och rådgivning

AKUPUNKTUR

MOTIONSGRUPPER

Personal

Fysioterapi

Neurologisk och krävande medicinsk rehabilitering