FÖRETAGSFYSIOTERAPI

Har du en välmående personal och fungerande arbetsplats?  Till vårt kompetensområde hör att värdera fysisk belastning samt utveckling av arbetet och arbetsmiljön utgående från ergonomisk kunskap. Vi strävar till att främja arbetstagarnas fysiska arbets- och funktionsförmåga genom att hjälpa dem att välja lämpliga ställningar, rutiner och rörelser i arbetet samt genom att hjälpa dem att arbeta smidigare. Målet med företagsfysioterapin och verksamheten som upprätthåller arbetsförmågan är att höja den individuella personens och arbetsplatsens funktionsförmåga.

Vi gör även ergonomiska kartläggningar och föreläsningar enligt företagets behov (ergonomi, diet, motion, bekantgörande, etc.) och erbjuder även massage på arbetsplatser. Vi arrangerar konditionstestningar och tyky- och motionsdagar för personalen.  Vi samarbetar med företagsledningen och företagshälsovården för att hitta fungerande lösningar.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

HOS OSS DESSUTOM SHOCKWAVE ELLER TRYCKVÅGSBEHANDLING

Massage

FOTANALYS OCH INDIVIDANPASSADE SKOINLÄGG

KONDITIONSTEST

PRODUKTER TILL SALU

Personal trainer

Handledning och rådgivning

AKUPUNKTUR

MOTIONSGRUPPER

Personal

Fysioterapi

Neurologisk och krävande medicinsk rehabilitering