Neurologisk fysioterapi

Vid neurologisk fysioterapi strävar man efter att individuellt öka eller upprätthålla kundens funktions- och rörelseförmåga samt att stöda individen i de dagliga funktionerna.
I fysioterapin är det viktigt att beakta kundens livssituation som en helhet samt sjukdomarnas påverkan på nervsystemet och dess effekt på musklerna. Neurologiska sjukdomar är t.ex. hjärninfarkter, hjärn- och ryggmärgsskador, CP-skador, MS och Parkinson.