Neurologinen fysioterapia

Neurologisessa fysioterapiassa kuntoutujan toimintakykyä pyritään yksilöllisesti ylläpitämään tai lisäämään ja tuetaan päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä.
Fysioterapiassa on tärkeää huomioida kuntoutujan elämäntilanne kokonaisuutena sekä sairauksien vaikutukset hermolihasjärjestelmään. Neurologisia sairauksia ovat mm. aivohalvaukset, aivo- ja selkäydinvammat, CP-vammat, MS- ja Parkinsonintauti.