Fotanalys och individanpassade skoinlägg

Korrigering av och förebyggande åtgärder för fotens felställningar börjar med en individuell analys av fot och ben. I analysen utreder vi möjliga felställningar i foten samt smärttillstånd i rygg, höft och ben som orsakats av felaktig belastning. På basen av analysen utvärderas problemet samt behovet av vård, träning och inlägg.

Om det finns behov av inlägg, väljer vi ut ett inlägg från Footbalance Medicals modeller som lämpar sig bäst för det aktuella användningssyftet. Till inläggen bygger vi individuella kilar som korrigerar fotens  ställning och främjar en naturlig rörelse. Dagens inlägg är tunna och därmed enklare att passa in i olika skor. Inläggen är antibakteriellt behandlade för att de skall hållas hygieniska länge.

Till fotanalysen kan du komma med läkarremiss eller utan. Med läkarremiss får du avdrag på undersökning och behandling från FPA.