NACKE-SKULDER-RYGG GRUPP

Gruppen är avsedd för personer som lider av symptom från nacken, skulderregionen, axlar eller bröstryggen. Vi lär oss att stärka de muskler som behövs för att upprätthålla en god hållning samt att öka rörligheten i bröstryggraden, vi stärker även de viktigaste bålmusklerna som påverkar bäckenets hållning.

Gruppen hålls 5 gånger 4.11-2.12.2014 på tisdagar klo 17.00-18.00 i Söder Fysios jumppasal I servicehuset Linda.

Pris: 10€/gång  //  45€/5 gånger

Välkommen med!

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

FOTANALYS OCH INDIVIDANPASSADE SKOINLÄGG

Korrigering av och förebyggande åtgärder för fotens felställningar börjar med en individuell analys av fot och ben. I analysen utreder vi möjliga felställningar i foten samt smärttillstånd i rygg, höft och ben som orsakats av felaktig belastning. På basen av analysen utvärderas problemet samt behovet av vård, träning och inlägg.

Om det finns behov av inlägg, väljer vi ut ett inlägg från Footbalance Medicals modeller som lämpar sig bäst för det aktuella användningssyftet. Till inläggen bygger vi individuella kilar som korrigerar fotens  ställning och främjar en naturlig rörelse. Dagens inlägg är tunna och därmed enklare att passa in i olika skor. Inläggen är antibakteriellt behandlade för att de skall hållas hygieniska länge.

Till fotanalysen kan du komma med läkarremiss eller utan. Med läkarremiss får du avdrag på undersökning och behandling från FPA.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

LIVSSTILSSFÖRÄNDRINGSGRUPP

”Har du nån gång tänkt att du borde? Då är rätta tiden nu!”

Livsstilsförändringsgruppen fokuserar på att göra komplicerade saker enkla. Varje träff har ett eget temaområde, som  berör kost, motion samt den mentala biten. Du får praktiska och enkla handlingsmodeller som hjälper dig att främja din hälsa. Betoningen ligger främst på ett hälsosamt liv och viktkontroll. Dessutom innefattar gruppen en fysioterapeutisk del där vi går igenom hållning och muskelbalans.

Gruppen träffas en gång i veckan (sex gånger), efter det hålls tre uppföljningsträffar med ungefär en månads mellanrum.

Gruppen passar för män och kvinnor i alla åldrar som vill förändra sin livsstil.

Kom med, inspireras, njut och gå ner i vikt!

Gruppen hålls på finska.

För närmare uppgifter om tidpunkt, se Aktuellt

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

PERSONAL TRAINER

Med en Personal Trainers hjälp, alltså personlig konditionstränares, når du dina mål lättare. Behöver du motivation? Hjälp med motion och/eller kost? Mera energi under dagen? Hälsosam livsstilsförändring? Om du svarade ja på någon av punkterna är en Personal Trainer rätt person att hjälpa dig uppnå det du vill.

Människan är en skapelse av sina vanor, så de problem som vanorna skapat kan endast lösas genom bättre vanor! Det är alltså frågan om en heltäckande livsstilsförändring som kommer att tjäna ditt liv på många olika områden. En Personal Trainer skapar ett ”recept” utgående från dina vanor, och en ny hälsosam livsstil blir din ”medicin”!

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

KONDITIONSTEST

Med hjälp av konditionstest får du en heltäckande bild av den egna fysiska konditionen och motivation att röra på sig. Hos oss kan du testa den aerobiska konditionen, dvs hjärt- och andningsorganens kondition, genom ett ergometercykeltest. Med hjälp av detta test får man reda på VO2max, alltså den maximala syreupptagningen, konditionsklass och pulsområde. VO2max berättar om hjärtats kapacitet. Med hjälp av ditt personliga pulsområde är det lätt att börja med rätt sorts, utvecklande träning.

Dessutom testar vi muskelkondition samt muskelbalans (hållning, muskelspänningar, svagheter och funktionell kroppskontroll). Genom att ta reda på eventuell obalans i muskulaturen minskar man betydligt på skaderisken vid träning. Den här typen av tester kan speciellt rekommenderas för idrottande ungdomar (fotbolls och ishockeyspelare etc), hela lag från juniorer upp till seniorklasserna. Med hjälp av testresultaten skapar vi personliga träningsprogram för att skapa muskelbalans samt ger instruktioner för muskelvård.

Konditionstest är också lämpliga för större och mindre företag, idrottsföreningar eller varför inte kamratgäng. Vi gör en sammandragsrapport över det testade sällskapet som gör det lätt att följa hela gruppens utveckling efter kontrolltest.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

PRODUKTER TILL SALU

Vi säljer presentkort till massage och fysioterapi.

Vi gör Individuellt anpassade fotinlägg och stödstrumpor enligt individuella mått.

Dessutom säljer vi olika stöd t.ex för knä, handled och vrist.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

HEMBESÖK

Vi gör även hembesök. Vid hembesök kommer ett tillägg på 50 % till priset.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

MOTIONSGRUPPER

 

RYGGRUPP (PILATES)

Tisdagar klo 18.00-19.00

Ryggruppen innehåller pilatesövningar och utnyttjar fysioterapeutiskt kunnande. I gruppen strävar vi efter balans i kroppens muskler och leder, så att de överaktiva musklerna slappnar av och de muskler som stöder ryggradens hållningstärks. Genom en god kroppskontroll främjar vi således det egna välmåendet. Gruppen leds av en fysioterapeut som handleder och kontrollerar att rörelserna utförs säkert och på rätt sätt. Pilates passar alla, från nybörjare till idrottare.

Pilates grundar sig på en kroppskontrollmetod utvecklad av Joseph Pilates (1880-1967). Den utvecklar styrka, rörlighet och välbefinnande. Pilates grundar sig på 6 grundprinciper: fokusering, aktivering av kroppens kärna, kontroll, noggranhet, rörelsens flöde och kontrollerad andning.

SENIOR CIRCUIT GYMNASTIK

Fredagar klo 9.30-10.15 och 10.15-11.00

Senior circuit är en muskelkonditionstimme som leds av en fysioterapeut. Vi använder 8-10 olika konditionssals apparater och/eller -redskap. Vid varje station gör man rörelsen intensivt 1-2-min och flyttar sedan till följande station. Man går igenom alla stationer 2-3 gånger. Tyngdpunkten i träningen ligger på övningar som stärker nedre extremisteterna och förbättrar balansen.

Gruppen stöds av Sibbo kommun, som betalar 50% av deltagaravgiften

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

FÖRETAGSFYSIOTERAPI

Har du en välmående personal och fungerande arbetsplats?  Till vårt kompetensområde hör att värdera fysisk belastning samt utveckling av arbetet och arbetsmiljön utgående från ergonomisk kunskap. Vi strävar till att främja arbetstagarnas fysiska arbets- och funktionsförmåga genom att hjälpa dem att välja lämpliga ställningar, rutiner och rörelser i arbetet samt genom att hjälpa dem att arbeta smidigare. Målet med företagsfysioterapin och verksamheten som upprätthåller arbetsförmågan är att höja den individuella personens och arbetsplatsens funktionsförmåga.

Vi gör även ergonomiska kartläggningar och föreläsningar enligt företagets behov (ergonomi, diet, motion, bekantgörande, etc.) och erbjuder även massage på arbetsplatser. Vi arrangerar konditionstestningar och tyky- och motionsdagar för personalen.  Vi samarbetar med företagsledningen och företagshälsovården för att hitta fungerande lösningar.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

TYKY-VERKSAMHET

Att sköta om sin kondition, att upprätthålla och förbättra sin arbetsförmåga samt att i god  tid sköta om sina symptom ger livsglädje och ork i arbetslivet. För att försäkra dig om att dina arbetstagare skall orka med sitt arbete lönar det sig att investera i deras hälsa. Vi erbjuder service för era behov med helheter för en grupp eller behandlingar på individnivå.

Vi ordnar dagar för upprätthållande av arbetsförmågan samt hälsomotionsdagar, där det finns möjlighet för möten och måltider. Våra dagar kan t.ex. bestå av kartläggning av resurser, konditionstest, motionsandel (vattengymnastik, avslappning, fysiokimppagymnastik, vattenlöpning, stavgång), föreläsningar om arbetsplatsergonomi samt trevlig samvaro.

Vi gör också arbetsplatsbesök.

Motionssedlarna duger i våra grupper.

PERSONAL TRAINER

Vår personliga konditionstränare hjälper dig att uppnå dina mål genom en genomgripande livsstilsförändring. I den fysiska delen får du information om lämplig träning samt ett personligt träningsprogram. Dessutom kan vi gå in på kosten, som har en stor betydelse för hälsan och kroppssammansättningen.
Med hjälp av en personlig tränare sparar du framförallt tid vid din strävan till att uppnå dina mål.

LIVSSTILSSFÖRÄNDRINGSGRUPP

”Har du nån gång tänkt att du borde? Då är rätta tiden nu!”
Livsstilsförändringsgruppen fokuserar på att göra komplicerade saker enkla. Varje träff har ett eget temaområde, som  berör kost, motion samt den mentala biten. Du får praktiska och enkla handlingsmodeller som hjälper dig att främja din hälsa. Betoningen ligger främst på ett hälsosamt liv och viktkontroll. Dessutom innefattar gruppen en fysioterapeutisk del där vi går igenom hållning och muskelbalans.
Gruppen träffas en gång i veckan (sju gånger), efter det hålls tre uppföljningsträffar med en månads mellanrum.
Gruppen passar för män och kvinnor i alla åldrar som vill förändra sin livsstil.
Kom med, inspireras, njut och gå ner i vikt!
Gruppen hålls på finska.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

NEUROLOGISK FYSIOTERAPI

Vid neurologisk fysioterapi strävar man efter att individuellt öka eller upprätthålla kundens funktions- och rörelseförmåga samt att stöda individen i de dagliga funktionerna.
I fysioterapin är det viktigt att beakta kundens livssituation som en helhet samt sjukdomarnas påverkan på nervsystemet och dess effekt på musklerna. Neurologiska sjukdomar är t.ex. hjärninfarkter, hjärn- och ryggmärgsskador, CP-skador, MS och Parkinson.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

MASSAGE

Massage är mjukdelsbehandling som lindrar muskelspänningar. Massage påskyndar och effektiverar ämnesomsättningen, lindrar smärta, förbättrar hudens elasticitet vilket medför att förnyelsen av vävnader påskyndas. Massage förebygger även smärttillstånd eftersom musklerna och senorna blir mer elastiska.
En professionell massör väljer rätt massageteknik i olika situationer samt ger också råd åt kunden för hemvård. Med hjälp av massage kan man påskynda återhämtningen både under en träningsperiod samt efter en tävlingsprestation. Idrottsmassage innan en idrottsprestation aktiverar muskler.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

SHOCKWAVE-TRYCKVÅGSBEHANDLING

Shockwave eller tryckvågsbehandling är en säker och effektiv behandlingsmetod vid muskel- och senproblem. Under behandlingen går det tryckvågsimpulser till vävnaderna, vilka effektivt påverkar vävnadernas ämnesomsättning samt förbättrar syreupptagningen och på så sätt främjar läkningen. Vanligtvis behövs det 3-5 behandlingsgånger med 1-2 veckors mellanrum för att lindra symptomen. Shockwave behandling är effektiv vid kroniska besvär såsom

 • kalkaxel
 • tennis- och golfarmbåge
 • plantarfasciit/hälsporre
 • smärttillstånd i akillessenan
 • hoppar- och löparknä samt andra smärttillstånd i senfästen
 • valpsjuka
 • frakturer som förbenats långsamt eller dåligt

Enligt senaste undersökningar har 65-95% av de människor som lider av ovannämnda besvär nytta av tryckvågsbehandling!

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

AKUPUNKTUR

Akupunktur är ursprungligen en gammal kinesisk vårdform, där man genom att reta akupunkturpunkter påverkar kroppens energijämvikt. Akupunktur påskyndar ämnesomsättningen och blodcirkulationen, lindrar smärta samt avslappnar och lugnar.

Med hjälp av akupunktur kan man behandla t.ex. migrän och huvudvärk, rastlösa fötter, smärttillstånd i nacken, ryggen, axel, höft och knä samt fibromyalgi.

Den verkan som vår akupunktur ger, grundar sig på den västerländska tankeidén att smärtan lindras p.g.a. ökat endorfin och fysiologiska faktorer (t.ex. portkontroll teorin).

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

FYSIOTERAPI

FYSIOTERAPI, VAD ÄR DET?

Fysioterapi utövas av en fysioterapeut som gör en noggrann undersökning för att definiera problemet, lokalisera smärtan samt utreda orsaken till problemet.
Fysioterapi innefattar rehabilitering och handledning som befrämjar ryggradens och ledernas rörlighet. Under fysioterapin får du information och råd om hur smärta och värk kan lindras, hur funktionsförmågan kan förbättras samt hur problem i stöd- och rörelseorganen kan förebyggas. Kundens egen aktivitet i rehabiliteringsprocessen är viktig.
Du kan komma till fysioterapibehandlingar med eller utan läkarremiss (FPA ersätter en del av remissbehandlingarna).

MANUELL TERAPI

Vi använder oss främst av OMI (orthopaedic medicine international) som behandlingsmetod. Metoden innebär en detaljerad undersökning och behandling av sjukdomar och symptom i stöd- och rörelseorganen. Behandlingen innehåller vid behov manipulering, mobilisering, traktion, djup tvärmassage eller stabiliserande träning.

FOTANALYS OCH INDIVIDUELLT ANPASSADE SKOINLÄGG

Korrigering av och förebyggande åtgärder för fotens felställningar börjar med en individuell analys av fot och ben. I analysen utreder vi möjliga felställningar i foten samt smärttillstånd i rygg, höft och ben som orsakats av felaktig belastning. På basen av analysen utvärderas problemet samt behovet av vård, träning och inlägg.
Om det finns behov av inlägg, väljer vi ut ett inlägg från Footbalance Medicals modeller som lämpar sig bäst för det aktuella användningssyftet. Till inläggen bygger vi individuella kilar som korrigerar fotens  ställning och främjar en naturlig rörelse. Dagens inlägg är tunna och därmed enklare att passa in i olika skor. Inläggen är antibakteriellt behandlade för att de skall hållas hygieniska länge.
Till fotanalysen kan du komma med läkarremiss eller utan. Med läkarremiss får du avdrag på undersökning och behandling från FPA.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

PRISER 15.5.2023

FYSIOTERAPI
30min = 59€
45min = 70€
6omin = 81€
distansmottagning  = 81€
nedre extremitet undersökning/kartläggning = 70€
induviduella fotinlägg från = 160€

NAPRAPATI

45min = 70€

60min = 81€

AKUPUNKTUR
63€

RSWT ( Shockwave behandling)

41€

samband med annan behandling 22€

CRYONIC KYLBEHANDLING

1 gång = 37€

3 gång= 95€

5 gång=147€

samband med annan behandling 22€

MASSAGE
30min = 54€
45min = 62€
60min = 70€
90min = 94€

HANDLEDNING I KONDITIONSSAL OCH TRÄNINGS PROGRAM
60min = 81€

ONLINE TIDSBOKNING

För icke avbokad tid debiteras full avgift.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

JARI-PEKKA JOKINEN

Företagare, magister i hälsovetenskap (TtM), fysioterapeut, lektor i fysioterapi
Specialiserad utbildning: ortopedisk fysioterapi (OMI), arbetsfysioterapi, akupunktur och jobbar även som lektor i fysioterapi

JENNI PAJU

Fysioterapeut
Specialiserad utbildning: neurologisk fysioterapi (Bobath grundkurs).

LOTTA PIHLFLYCKT

Fysioterapeut
Specialiserad utbildning: ortopedisk fysioterapi (OMI).

MAIJU MARJAMÄKI

Fysioterapeut, Naprapat

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

SÖDER FYSIO OY

Amiralvägen 6
01150 Söderkulla
tel. 09-272 2070

ONLINE TIDSBOKNING

Öppettider

må-to  8.00-20.00
fre       8.00-16.00

Vi gör även hembesök och pga detta inte alltid på plats. Kontakta gärna oss i förväg för att försäkra att någon av oss är på plats.

Söder Fysio Ab verkar på gatunivå i servicehuset Linda.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

AKTUELLT

Circuit gymnastikgrupper för seniorer på fredagar börjar igen 13.1! Gamla deltagare välkommen igen! Nya deltagare  anmälningar och förfrågningar per telefon 09 272 20 70 eller e-post lotta.pihlflyckt@soderfysio.fi  Beställ din vårdtid per telefon eller via våra hemsidor. Tel 092722070 www.soderfysio.fi

ONLINE TIDSBOKNING

PRESENT TIPS: Du kan köpa presentkort rakt från netti, tryck här  : NETTILAHJAKORTIT

Senior konditionsalträning (circuit träning)

Group 1: Fredag klo 9.30-10.15

Group 2: Fredag klo 10.15-11.00

Pris 4 €/krt

Anmälningar och förfrågningar  per telefon 09 272 20 70 eller e-post lotta.pihlflyckt@soderfysio.fi

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

Söder Fysio Oy är en fysikalisk vårdinrättning som fungerat i Söderkulla i Sibbo sedan 1995.
Vi erbjuder nästan alla tjänster relaterade till fysioterapi, från massage och fysioterapi till Schockwave tryckvågsbehandling. Vi erbjuder även fysioterapi som hembesök för att t.ex. stöda boende hemma för äldre eller långtidssjuka.

I våra motionsgrupper kan man delta i olika åldrar. Ifall du vill börja löpträna eller redan är aktiv motionär, kan vi göra en analys av nedre-extremiteterna samt vid behov framställa individuellt anpassade skoinlägg.

”Vi finns till så att du kan må bättre”

Söder Fysio samarbetar med Mehiläinen och Oma Fysio. Vårt mål är att vara en föregångare av ett kvalitativt samt mångsidigt serviceutbud. Servicekvaliteten baserar sig på mätning av behandlingsresultaten och kundtillfredsställelse, kontinuerlig utbildning samt tillämpning av den nyaste forskningen.

FYSIOTERAPI

Fysioterapi utövas av en fysioterapeut som gör en noggrann undersökning för att definiera problemet, lokalisera smärtan samt utreda orsaken till problemet.
Fysioterapi innefattar rehabilitering och handledning som befrämjar ryggradens och ledernas rörlighet.

Läs mera…

MASSAGE

Massage är mjukdelsbehandling som lindrar muskelspänningar. Massage påskyndar och effektiverar ämnesomsättningen, lindrar smärta, förbättrar hudens elasticitet vilket medför att förnyelsen av vävnader påskyndas. Med hjälp av massage kan man påskynda återhämtningen både under en träningsperiod samt efter en tävlingsprestation.

Läs mera…

MOTIONSGRUPPER

Circuit gymnastik för seniorer är en effektiv gymnastikform som upprätthåller och förbättrar muskelkonditionen, balans och rörligheten.

Läs mera…

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

må-to 8-20

fre 8-16

KOULUTUSPALVELUT

Meiltä koulutuspalvelut esim. yrityksille, urheiluseuroille, kouluille etc. Sopimuksen mukaan järjästämme tilat tai tulemme paikanpäälle. Räätälöimme koulutuksen ryhmänne tarpeiden mukaan. Lisätietoja puhelimitse.

 • Kinesioteippauksen peruskurssi
 • Urheiluvammojen ennaltaehkäisy, ensiapu ja hoito
 • Terveellinen ravitsemus

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

NISKA-HARTIA-SELKÄRYHMÄ

Ryhmä on tarkoitettu niskan, hartiaseudun, olkapään ja rintarangan ongelmista kärsiville henkilöille. Ryhmässä opetellaan vahvistamaan niskan, hartiaseudun ja ylävartalon oikeata asentoa tukevia lihaksia ja lisäämään rintarangan liikkuvuutta, vahvistetaan myös tärkeimpiä keskivartalon lihaksia, jotka vaikuttavat lantion asennon hallintaan.

Ryhmä pidetään 5 kertaa 4.11-2.12.2014 tiistaisin klo 17.00-18.00 Söder Fysion jumppasalissa Lindan palvelutalossa.
Hinta: 10€/kerta // 45€/5 kertaa

Tervetuloa mukaan!

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

LIIKE HALTUUN

on lihastasapaino kartoitus, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä urheiluvammoja sekä parantaa urheilijan suorituskykyä.

Kireä lihas on aina myös heikko lihas ja vaikuttaa suorituskykyymme kuten myös vastavaikuttajalihasten voimaerot. Lihasepätasapaino vaikuttaa nivelten liikkuvuuteen ja altistavat vääränlaiselle kuormitukselle sekä loukkaantumisille.

– Erilaisten toiminnallisten liiketestien avulla nähdään kehossa olevat lihasepätasapainot ja heikkoudet, näitä korjataan urheilijalle annettavalla yksilöllisellä harjoitusohjelmalla.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

NETTILAHJAKORTTI

Klikcard lahjakorttipalvelun avulla voit tilata helposti ja kätevästi lahjakortit Söderfysion palveluihin.

Tutustu lahjakortteihin tästä linkistä.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

ALARAAJA ANALYYSI JA YKSILÖLLISET POHJALLISET

Jalan virheasennon korjaaminen ja ennaltaehkäiseminen aloitetaan tekemällä yksilöllinen alaraaja-analyysi. Tutkimuksen perusteella selvitetään jalan mahdollinen virheasento sekä erilaiset väärän kuormituksen aiheuttamat kiputilat selän, lonkan ja jalkojen alueella. Tehdyn analyysin perusteella arvioidaan ongelmat sekä hoito-, harjoittelu- ja pohjallis-tarve.

Mikäli päädytään yksilöllisiin pohjallisiin, valitaan Footbalance Medical-pohjallismalleista kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva vaihtoehto. Pohjallisiin rakennetaan yksilölliset kiilaukset, jotka ohjaavat alaraajojen toimintaa kohti keskiasentoa ja luonnollista liikettä. Nykyiset yksilölliset pohjalliset ovat ohuita ja ne on aiempaa helpompi sovittaa erilaisiin kenkiin. Pohjallisissa on antibakteerinen käsittely, joten ne pysyvät pitkään hygieenisinä.

Alaraajatutkimukseen voi tulla lääkärin määräämällä lähetteellä tai ilman. Lääkärin lähetteellä tutkimuksesta ja hoidoista saat Kelan korvauksen.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

ELÄMÄNTAPAMUUTOSRYHMÄ

”Silloin kun mietit että pitäisikö? Niin silloin pitäis!”

Milloin olet viimeeksi päivittänyt oman käyttöjärjestelmäsi? Elämäntapamuutosryhmässä tehdään monimutkaisista asioista yksinkertaisia. Jokaisella kerralla on oma aihealueensa mm. ravinto, hormonit, liikunta, uni, onnellisuus, stressin hallinta etc. Saat käytännöllisiä ja helppoja toimintamalleja terveytesi edistämiseen. Laitamme aihealue kerrallaan asiat kuntoon. Lähestymme kokonaisvaltaisesti, ”käännämme ympäri kaikki kivet” ja saat viimeisimmän tiedon maailmalta mikä terveyteesi tulee.

Ryhmässä tapaamiset ovat aluksi kerran viikossa(6 kertaa) jonka jälkeen on seurantakäynnit (2 kertaa) 4 viikon välein. Koko kurssi jakautuu 91 päivän ajalle, se on aika jonka tarvitsemme juurruttaakseen uudet elämäntavat pysyvästi. Nappaa niskalenkki vaivoistasi ja ota terveys takaisin omiin käsiisi!

Ryhmä sopii kaiken ikäisille miehille ja naisille jotka kokevat halua elämäntapamuutokseen.

Tule, innostu, vapauta energisyytesi ja saavuta haluamasi! Onnistutaan yhdessä, ryhmässä on voimaa, nähdään siellä!

Ajankohta katso: Ajankohtaista

Parhain terveisin,

Fysioterapeutti, FISAF Personal Trainer Aku Jaakkonen

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

PERSONAL TRAINER

Personal Trainerin eli oman kuntovalmentajan avulla pääset oikoteitse tavoitteeseesi. Tarvitsetko motivaatiota? Apua liikunnassa ja/tai ravinnossa? Lisää energiaa päiviisi? Terveellistä elämäntapamuutosta? Jos vastasit kyllä, on Personal Trainer oikea henkilö auttamaan sinua saavuttamaan sen mitä haluat…

Ihminen on tapojensa tuotos, jolloin tapojen luomat ongelmat voidaan ratkaista vain paremmilla tavoilla!

Kyseessä on kokonaisvaltainen elämäntapamuutos joka tulee palvelemaan sinua elämän monella osa-alueella. Personal Trainer luo tavoittesi pohjalta ”reseptin” ja tämä uusi terveellinen elämäntapa on ”lääkkeesi”!

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

KUNTOTESTAUS

Kuntotestauksen avulla saat kattavan kuvan omasta fyysisestä kunnosta ja motivaatiota liikkumiseen. Meillä voit testata aerobista eli sydän- ja hengityselimistön kuntoa polkupyöräegometritestillä, jolla saadaan selville VO2max eli maksimaalinen hapenotto, kuntoluokkasi ja sykealueesi. VO2max kertoo sydämen kapasiteetistasi. Henkilökohtaisen sykealueesi avulla on helppo aloittaa oikeanlainen ja kehittävä harjoittelu.

Lisäksi testaamme lihaskuntoa sekä lihastasapainoa (ryhti, lihaskireydet ja -heikkoudet sekä toiminnallinen kehonhallinta). Selvittämällä omat lihasepätasapainosi vähennät huomattavasti loukkaantumisriskiä urheillessasi. Tämä on erittäin suositeltavaa etenkin urheileville nuorille (jalkapalloilijat, jääkiekkoilijat etc.), kokonaisille joukkueille aina junioreista senioreihin asti. Testitulosten avulla luodaan yksilöllinen harjoitteluohjelma lihastasapainon luomiseksi sekä ohjeet lihashuoltoon.

Kuntotestaukset ovat hyviä myös isommille tai pienemmille yrityksille, urheiluseuroille tai vaikka kaveriporukoille. Testatuista ryhmistä luodaan yhteenvetoraportit joista on helppo seurata koko ryhmän kehittymistä kontrollitestin jälkeen.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

MYYTÄVÄT TUOTTEET

 • Kylmägeelit
 • Jumppakuminauhat
 • Liukastumisesteet
 • Tempur tuotteet
 • Mediteam tuet ja yksilölliset tukisukat
 • Footbalance pohjalliset
 • Kinesio teipit
 • Pilates rullat (foam rollerit)

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

KOTIKÄYNNIT

Palvelut voidaan toteuttaa kotikäynteinä jolloin hintoihin lisätään 50 % kotikäyntilisän joka sisältää kilometrikorvauksen.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

LIIKUNTARYHMÄT

 

SELKÄRYHMÄ (PILATES)

Tiistaisin klo 18.00-19.00
On pilatesharjoittelua, jossa hyödynnytetään fysioterapeuttista osaamista. Pilates-tunnilla harjoitellaan käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti, jolloin yliaktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. Täten edistetään kehonhallinnan kautta omaa hyvinvointia. Ohjaajana toimii fysioterapeutti, joka ohjaa sekä valvoo että liikkeet harjoitellaan ja tehdään turvallisesti ja oikein. Pilates sopii kaiken tasoisille liikkujille, aloittelevasta kuntoilijasta urheilijaan.
Pilates pohjautuu Joseph Pilateksen (1880-1967) kehittämään kehonhallintamenetelmään, joka kehittää voimaa, liikkuvuutta ja hyvää oloa. Pilateksen tehokkuus perustuu kuuteen periaatteeseen: keskittymiseen, kehon keskustan käyttöön, kontrolliin, tarkkuuteen, liikkeen virtaukseen ja hallittuun hengittämiseen.

SENIOR CIRCUIT JUMPPA–KIERTOHARJOITTELUTUNTI

Perjantaisin 9.30-10.15 ja 10.15-11.00
Senior circuit on fysioterapeutin ohjaama lihaskuntotunti jossa harjoitteluvälineinä käytetään 8-10 erilaista kuntosalilaitetta ja/tai välinettä. Jokaisessa harjoittelupaikassa tehdään intensiivisesti 1-2 min. harjoittelua ja siirrytään sitten seuraavaan harjoittelupisteeseen. Kiertoharjoittelutunnin aikana kaikki harjoittelupisteet ehditään kiertää 2-3 kertaa. Pääpaino harjoittelussa on kuitenkin alaraajoja vahvistavissa ja tasapainoa parantavissa harjoituksissa.

Ryhmä on Sipoon kunnan tukema, joten Sipoon kunta maksaa 50% osallistujien osallistumismaksusta.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

TYÖFYSIOTERAPIA

Työfysioterapian ja TYKY -toiminnan tavoitteena on yksilön ja työyhteisön toimintakyvyn kohentuminen. Työyhteisön, työolojen ja työntekijöiden kunnossa pysyminen vaikuttavat myönteisesti yrityksen toimivuuteen ja tuottavuuteen. Voimavarakartoituksella voidaan esimerkiksi määrittää henkilöstön tarpeet, jolloin voimme tarjota työyhteisölle tavoitteiden mukaisia fysioterapiapalveluja. Työfysioterapia sisältää myös tietoa, neuvontaa ja hoitoa työhön liittyvistä aiheista, esim. ergonomiasta, liikunnasta, rasitusvammoista ja liikuntaelinoireista.

Kunnosta huolehtiminen, ajoissa aloitettu työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen sekä oireiden hoito tuovat potkua elämään ja työssä jaksamiseen. Varmistaaksesi yrityksesi työntekijöiden työssä jaksamisen ja parhaan mahdollisen työpanoksen kannattaa sijoittaa työntekijöiden kunnossa pysymiseen!  Järjestämme sopimuksen mukaan myös hierontaa isoimmillekin ryhmille esim. työpaikalla, pyydä tarjousta.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

TYKY-TOIMINTA

Voimme räätälöidä tarpeitanne vastaavia kokonaisuuksia ryhmille tai kohdistaa palvelut yksilötasolle työntekijän yksilölliset tarpeet, voimavarat ja työn vaatimukset huomioiden. Järjestämme TYKY- ja liikuntapäiviä, joissa mahdollisuus myös kokousten pitoon sekä ruokailuun. TYKY- projekti voi rakentua esim. voimavarakartoituksesta, kuntotesteistä, liikuntaosuudesta esim. (vesivoimistelu, rentoutus, fysiokimppa jumppa, vesijuoksu, sauvakävely, jne.), työpaikan ergonomiaan liittyvistä luennoista ja vaikkapa yhteisestä hauskanpidosta. Teemme myös työpaikkakäyntejä. Ryhmissämme käy myös liikuntasetelit.

PERSONAL TRAINER

Eli yksilöllinen kuntovalmentaja joka auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Kyse on kokonaisvaltaisesta elämäntapamuutoksesta. Käydään läpi liikunta puoli jossa saat tietoa oikeaoppisesta harjoittelusta ja sinulle luodaan yksilöllinen harjoitus ohjelma. Lisäksi ravinto puoli jolla on erittäin suuri merkitys terveyden ja kehonkoostumuksen kannalta.
Personal trainerin avulla säästät ennen kaikkea aikaa tavoitteesi saavuttamisessa!

ELÄMÄNTAPAMUUTOSRYHMÄ

”Silloin kun mietit että pitäisikö? Niin silloin pitäisi!”
Elämäntapamuutosryhmässä tehdään monimutkaisista asioista yksinkertaisia. Jokaisella kerralla on oma aihealueensa. Ryhmässä keskitytään ravintoon, liikuntaan ja mentaali puoleen. Saat käytännöllisiä ja helppoja toimintamalleja terveytesi edistämiseen, koska epäkäytännölliset ja vaikeat jäävät tekemättä. Pääpaino on terveellisessä elämässä ja painonhallinnassa. Lisäksi mukana on fysioterapeuttinen puoli jossa käydään läpi ryhti ja lihastasapaino.
Ryhmässä tapaamiset ovat aluksi kerran viikossa(7 kertaa) jonka jälkeen on seurantakäynnit (3 kertaa) kuukauden välein.
Ryhmä sopii kaiken ikäisille miehille ja naisille jotka kokevat halua elämäntapamuutokseen.
Tule, innostu, nauti ja laihdu!

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Neurologisessa fysioterapiassa kuntoutujan toimintakykyä pyritään yksilöllisesti ylläpitämään tai lisäämään ja tuetaan päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä.
Fysioterapiassa on tärkeää huomioida kuntoutujan elämäntilanne kokonaisuutena sekä sairauksien vaikutukset hermolihasjärjestelmään. Neurologisia sairauksia ovat mm. aivohalvaukset, aivo- ja selkäydinvammat, CP-vammat, MS- ja Parkinsonintauti.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

HIERONTA

Hieronta on pehmytosakäsittelyä lihaskireyksien ja lihasjännitysten laukaisemiseksi. Hieronta vilkastuttaa ja tehostaa aineenvaihduntaa, lievittää kipuja, parantaa ihon joustavuutta, jolloin myös kudoksen uusiutuminen tehostuu. Hieronta myös ennaltaehkäisee vaivoja lisäten lihasten ja jänteiden elastisuutta.
Ammattitaitoinen hieroja valitsee tilanteeseen sopivat hierontatekniikat, antaen myös asiakkaalle ohjeita omatoimiseen lihashuoltoon. Hieronnalla voidaan nopeuttaa palautumista sekä harjoittelukaudella että kilpailusuorituksen jälkeen. Urheiluhieronta ennen urheilusuoritusta aktivoi lihaksia.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

SHOCKWAVE -PAINEAALTOHOITO

Shockwave eli paineaaltohoito on turvallinen ja tehokas hoitomenetelmä lihas- ja jänneongelmiin. Hoidon aikana kudoksiin kohdistuu korkeatehoisia paineaaltoja, jotka vaikuttavat tehokkaasti kipualueen aineenvaihduntaan sekä parantavat kudoksen hapensaantia ja täten edistävät paranemista. Tavallisimmin 3-5 hoitokertaa 1-2 viikon välein riittää oireilevan taudin rauhoittamiseksi. Shockwave-hoito on tehokas kroonisiin vaivoihin, kuten esimerkiksi

 • kivulias olkapää / kalkkiolkapää
 • tennis- ja golfkyynärpää
 • plantaarifaskiitti / kantaluupiikki
 • akillesjänteen kiputilat
 • hyppääjän ja juoksijan polvi ja muut jännekiinnityskiputilat
 • penikkatauti
 • hitaasti tai huonosti luutuneet murtumat

Nykytutkimusten mukaan yllä luetelluista kiputiloista kärsivistä ihmisistä jopa 65-95% hyötyvät paineaaltohoidosta!

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

AKUPUNKTIO

Akupunktio on alunperin vanha kiinalainen hoitomuoto, jossa akupunktiopisteitä ärsyttämällä vaikutetaan kehon energiatasapainoon. Akupunktio vilkastuttaa aineenvaihduntaa ja verenkiertoa, lievittää kipua sekä rentouttaa ja rauhoittaa.

Akupunktiolla voidaan hoitaa esimerkiksi migreeniä ja päänsärkyä, levottomia jalkoja, niskahartiaseudun ja selän kiputiloja, olka-, lonkka- ja polvikipuja sekä fibromyalgiaa.

Akupunktiohoitomme vaikuttavuus perustuu kuitenkin länsimaiseen ajattelumalliin, jossa kivun lievittymisen uskotaan johtuvan  kohonneesta endorfiini määrästä ja fysiologisista tekijöistä ( esim. porttikolliteoria).

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

FYSIOTERAPIA

FYSIOTERAPIA, MITÄ SE ON?

Fysioterapia on fysioterapeutin suorittama tarkka tutkimus kivusta, missä kipu on, miltä se tuntuu ja mikä kivun on aiheuttanut.
Fysioterapia on rangan ja nivelten liikkuvuutta edistävää kuntoutusta ja ohjausta, yksilöllisen hoito-ohjelman laadintaa, fysioterapian eri menetelmin tapahtuvaa kuntoutusta toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Fysioterapia sisältää ohjeita ja neuvoja kivun, säryn ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisemiseksi. Kuntoutuja itse on tärkeässä roolissa toimien itse aktiivisesti oman kuntonsa ja terveytensä kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

MANUAALINEN FYSIOTERAPIA

Käytämme hoitomenetelmänä OMI (orthopaedic medicine international) menetelmää. Menetelmä mahdollistaa hyvin yksityiskohtaisen tutkimuksen ja hoidon tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Hoito sisältää tarvittaessa manipulaatiota, mobilisaatiota, traktiota, syvää poikittaishierontaa ja stabiloivia harjoitteita.

ALARAAJA ANALYYSI JA YKSILÖLLISET POHJALLISET

Jalan virheasennon korjaaminen ja ennaltaehkäiseminen aloitetaan tekemällä yksilöllinen alaraaja-analyysi. Tutkimuksen perusteella selvitetään jalan mahdollinen virheasento sekä erilaiset väärän kuormituksen aiheuttamat kiputilat selän, lonkan ja jalkojen alueella. Tehdyn analyysin perusteella arvioidaan ongelmat sekä hoito-, harjoittelu- ja pohjallis-tarve.
Mikäli päädytään yksilöllisiin pohjallisiin, valitaan Footbalance Medical-pohjallismalleista kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva vaihtoehto. Pohjallisiin rakennetaan yksilölliset kiilaukset, jotka ohjaavat alaraajojen toimintaa kohti keskiasentoa ja luonnollista liikettä. Nykyiset yksilölliset pohjalliset ovat ohuita ja ne on aiempaa helpompi sovittaa erilaisiin kenkiin. Pohjallisissa on antibakteerinen käsittely, joten ne pysyvät pitkään hygieenisinä.
Alaraajatutkimukseen voi tulla lääkärin määräämällä lähetteellä tai ilman. Lääkärin lähetteellä tutkimuksesta ja hoidoista saat Kelan korvauksen.

LYMPHATOUCH

Lymfa Touch hoito, joka sopii mm:

 • Turvotuksen hoitoon
 • Arpien ja fibroosien hoitoon
 • Urheilufysioterapiaan
 • Leikkausten ja traumojen jälkeiseen fysioterapiaan
 • Neuraalikudoksen häiriötilojen hoitoon
 • Kivun hoitoon jne.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

HINNAT 15.5.2023 ALKAEN

FYSIOTERAPIA
30min = 59€
45min = 70€
6omin = 81€
etävastaanotto = 81€
alaraajatutkimus = 70€
yksilöllisten pohjallisten teko alkaen = 160€

NAPRAPATIA

45 min = 70€

60 min = 81€

AKUPUNKTIO
63€

RSWT (shockwave hoito)

41 €

muun hoidon yhteydessä 22€

CRYONIC HUIPPUKYLMÄHOITO

1 krt = 37€

3 krt= 95€

5 krt=147€

muun hoidon yhteydessä 22€

HIERONTA
30min = 54€
45min = 62€
60min 70€
90min = 94€

KUNTOSALIOHJAUS-& OHJELMA (PT)
60min = 81€

>>>NETTIAJANVARAUS<<<

Peruuttamattomasta ajasta veloitamme täyden hinnan.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

JARI-PEKKA JOKINEN

Yrittäjä, TtM, fysioterapeutti
Erityisosaaminen: ortopedinen fysioterapia (OMI), työfysioterapia, akupunktio.

JENNI PAJU

Fysioterapeutti
Erityisosaaminen: neurologinen fysioterapia (Bobath- peruskurssi).

LOTTA PIHLFLYCKT

Fysioterapeutti
Erityisosaaminen: ortopedinen fysioterapia (OMI).

MAIJU MARJAMÄKI

Fysioterapeutti, Naprapaatti

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

SÖDER FYSIO OY

Amiraalintie 6
01150 Söderkulla
puh. 09-272 2070

NETTIAJANVARAUS

AUKIOLOAJAT

ma-to  8.00-20.00
pe        8.00-16.00

Teemme myös kotikäyntejä joten aina emme valitettavasti ole paikalla. Olethan yhteydessä puhelimitse ennen tuloasi jos haluat varmistaa paikalla olomme.

Söder Fysion toimitilat sijaitsevat palvelutalo Lindan katutasossa.

Ilmaiset parkkipaikat sijaitsevat Lindatalon vieressä taxi-aseman edessä.

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

AJANKOHTAISTA

Perjantain senioreittein jumpparyhmät  käynnistyivät taas per 13.1.  ( 1.ryhmä klo 9.30-10.15  ja 2.ryhmä klo 10.15-11.00). Vanhat ryhmäläiset eikun mukaan vaan! Uudet osallistujat Ilmoittautumiset ja tiedustelut puhelimitse 09 272 20 70 tai sähköpostitse lotta.pihlflyckt@soderfysio.fi   Hoitoajan voit varata puhelimitse tai nettisivuiltamme. Puh.092722070 tai www.soderfysio.fi

NETTIAJANVARAUS

LAHJAVINKKI: VOIT OSTAA MYÖS LAHJAKORTIN SUORAAN NETISTÄ KLIKKAA TÄSTÄ: NETTILAHJAKORTIT     

Ikäihmisten kuntosaliharjoitteluryhmä (kiertoharjoittelu)

Ryhmä 1: Perjantai klo 9.30-10.15

Ryhmä 2: Perjantai klo 10.15-11.00

Hinta 4 €/krt

Ilmoittautumiset ja tiedustelut  9.8.2021 alkaen puhelimitse 09 272 20 70 tai sähköpostitse lotta.pihlflyckt@soderfysio.fi

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

Söder Fysio Oy on Sipoon Söderkullassa vuodesta 1995 toiminut fysikaalinen hoitolaitos. Meiltä saat melkein kaikki fysioterapiaan liittyvät hoidot hieronnasta ja fysioterapiasta jopa Schockwave paineaaltohoitoon. Fysioterapia voidaan toteuttaa myös kotikuntoutuksena ikääntyneelle tai pitkäaikaissairaille esimerkiksi kotona asumisen tueksi.

Liikutamme erilaisia ja eri-ikäisiä asiakkaitamme erilaisissa ryhmäliikuntamuodoissa. Jos haluat aloittaa juoksuharrastuksen tai olet jo liikkumisen aktiiviharrastaja, voimme tehdä sinulle alaraaja-analyysin sekä tarvittaessa valmistaa yksilölliset tukipohjalliset.

” Me olemme olemassa,
jotta sinä voisit paremmin”

Teemme yhteistyötä Mehiläisen ja Oma Fysion kanssa. Tavoitteemme on olla edelläkävijä sekä palvelujen laadun että monipuolisen tarjonnan suhteen. Laatumme perustuu hoitotulosten ja asiakastyytyväisyyden mittaukseen, jatkuvaan kouluttautumiseen ja tuoreimman tutkimustiedon hyödyntämiseen.

FYSIOTERAPIA

Fysioterapia on fysioterapeutin suorittama tarkka tutkimus kivusta, missä kipu on, miltä se tuntuu ja mikä kivun on aiheuttanut. Fysioterapia on rangan ja nivelten liikkuvuutta edistävää kuntoutusta ja ohjausta, yksilöllisen hoito-ohjelman laadintaa, fysioterapian eri menetelmin tapahtuvaa kuntoutusta toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Lue lisää…

HIERONTA

Hieronta on pehmytosakäsittelyä lihaskireyksien ja lihasjännitysten laukaisemiseksi. Hieronta vilkastuttaa ja tehostaa aineenvaihduntaa, lievittää kipuja, parantaa ihon joustavuutta, jolloin myös kudoksen uusiutuminen tehostuu. Hieronta myös ennaltaehkäisee vaivoja lisäten lihasten ja jänteiden elastisuutta. Hieronnalla voidaan nopeuttaa palautumista sekä harjoittelukaudella että kilpailusuorituksen jälkeen.

Lue lisää…

LIIKUNTARYHMÄT

Senior Circuit kuntosaliharjoittelu on tehokasta lihaskuntoa, liikkuvuutta sekä tasapainoa parantavaa ja ylläpitävää liikuntaa joka sopii eriityisesti ikääntyneille henkilöille.

Lue lisää…

Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6

01150 Söderkulla

}

ma-to 8-20

pe 8-16

HOS OSS DESSUTOM SHOCKWAVE ELLER TRYCKVÅGSBEHANDLING

Massage

FOTANALYS OCH INDIVIDANPASSADE SKOINLÄGG

KONDITIONSTEST

PRODUKTER TILL SALU

Personal trainer

Handledning och rådgivning

AKUPUNKTUR

MOTIONSGRUPPER

Personal

Fysioterapi

Neurologisk och krävande medicinsk rehabilitering